6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Kalamaja Põhikooli infokiri

Tänapäeva elukorralduse aluseks on õigeaegne ja täpne informeeritus. Väga tähtis on sujuv infovahetus kodu ja kooli vahel. Kooli soov on lapsevanemaid järgmise kuu tähtsamatest üritustest ja sündmustest informeerida. Infolehe eesmärk on suunata lapsevanemat otsima ja jälgima koolis toimuvat Kalamaja Põhikooli kodulehelt ja Facebookist.

2016/2017 õppeaasta